دسترسی سریع

 

 

آموزش تخصصی
در چشم انداز جهاددانشگاهی آموزش های تخصصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا جهاددانشگاهی استان یزد نیزد پرداختن به آموزش های تخصصی را در ردیف مهمترین برنامه های خویش می داند.
ظرفیت ها و توانمندیهای استان یزد خصوصاً در حوزه های پزشکی، معدن، صنایع و گردشگری بستر مناسبی را برای رشد این نوع آموزشها در این استان فراهم نموده است و امید است با برنامه ریزی و تلاش آموزشهای تخصصی واحد یزد گسترش یاید.
راه اندازی مرکز آموزشهای تخصصی جهاددانشگاهی نخستین گام در این راستا می باشد. این مرکز با رویکردی پژوهشی دانش و مهارتهای تخصصی نیروهای انسانی جامعه ایفا نماید.
برگزاری دوره های آموزشی کاربردی، اجرای دوره های تخصصی و تخصصی پیشرفته، برگزاری سمینارها و همایش ها، کارگاه های تخصصی از جمله فعالیت های این مرکز می باشد.
عمده فعالیت های آموزشی تخصصی جهاددانشگاهی استان یزد براساس سر محور زیر تدوین شده است.
1-     آموزش های تخصصی هنر
2-     آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات
3-     آموزش های تخصصی پزشکی
اعضای مرکز:
مدیر مرکز : خانم نيك پسند
مسئولین پذیرش: خانم ها واحدی و جلالپور
مسئول خدمات: آقای حاجي يوسفي
ساعت کار:
8 الي 13 
16 الي 21
تلفن تماس:
پذیرش:8252345
مدیر:8267013
نشانی مرکز:
يزد ـ خيابان تيمسار فلاحي ـ مركز آموزش شماره 7 جهاد دانشگاهي
Enter Title