دسترسی سریع

 

 

مقررات انضبـاطی:

چون رعایت موازین اسلامی و دفاع از ارزشهای اسلامی در راس اهداف جهاد دانشگاهی قرار دارد لذا مراعات دقیق موارد ذیل برای کلیه فراگیران الزامی می باشد.

1-  رعایت کامل حجاب برای خواهران: مانتوی بلند- مقنعه – شلوار با رنگهای مناسب – عدم استفاده از لوازم آرایشی

2- رعایت پوشش اسلامی جهت برادران:عدم استفاده از لباس های آرم دار- رنگهای زننده و پوششهایی که تداعی کننده فرهنگ مبتذل غرب باشد.

3- رعایت موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط آموزشی

 

شرایط انصراف:

جهت انصراف همراه داشتن کد رهگیری الزامی می باشد.بدیهی است در صورت عدم ارائه این کد شهریه مسترد نمی گردد.درصورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد

1- هرگاه انصراف کتبی فراگیر تا 24 ساعت قبل از تشکیل کلاس باشد ، پس از کسر 10 % شهریه مابقی مسترد می گردد

2- در صورتیکه انصراف کتبی بعد از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد   25% از شهریه به عنوان خسارت کسر و بقیه شهریه عودت خواهد گردید.

3- در صورتیکه انصراف کتبی پس از تشکیل دومین جلسه کلاس باشد 50% از شهریه کسر و مابقی مسترد می گردد.

4- پس ازتشکیل جلسه سوم شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.