دسترسی سریع

 

 

معرفي جهاد دانشگاهي استان کردستان

در پي فرمان رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني - قدس سره- در تاريخ 23/3/1359 مبني بر تشکيل ستاد فرهنگي ستاد مزبور در جلسه مورخ16/5/1359 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي، جهاد دانشگاهي را به عنوان يک نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس کرد. پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 11/9/65 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با تاکيد بر انجام، فعاليت هاي فرهنگي، تحقيقاتي و آموزشي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد. رئيس جهاد دانشگاهي توسط هيئت امنا پيشنهاد و حکم ايشان پس از تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط رئيس جمهور محترم به عنوان رئيس شورا به مدت سه سال امضاء مي گردد.جهاد دانشگاهي واحد کردستان در خرداد 1385 تاسيس و فعاليت خود را درحوزه هاي فرهنگي - آموزش - پژوهش و اشتغال آغاز نمود.

معاونت آموزشي  واحد کردستان با پشتوانه 30 ساله تجربه علمي و عملي جهاد دانشگاهي و برخورداري از ظرفيت هاي متنوع و به روز، با ارائه خدمات آموزش به عموم و تامين نياز هاي آموزشي دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي  در سطح استان  فعاليت مي نمايد.

ازمهمترين ويژگي هاي فعاليت هاي آموزشي در جهاد دانشگاهي  واحد کردستان جنبه کاربردي و روزآمدي اين آموزش ها و نيز در آيند مستمر اصلاح آن ها بر اساس شرايط روز و نياز هاي خاص مي باشد.

محور ها و زمينه هاي اصلي فعاليت هاي آموزشي به شرح ذيل مي باشد :

با توجه به بخش نامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور درخصوص معرفي مراکز آموزشي جهاد دانشگاهي به عنوان مراکز مجاز برگزاري دوره هاي آموزشضمن خدمت، اين گروه آموزشي نسبت به ارائه خدمات آموزشي به کارکنان محترم دولت از طريقادارات و وزارت خانه ها، بر اساس بخش نامه هاي زير اقدام مي نمايد.

|بخشنامه شماره 2576/1 مورخ 30/06/90 در خصوص برگزاري دوره هاي آموزش عمومي، تخصصي شغلي، زبان هاي خارجي، فناوري اطلاعات و مهارت هفت گانه

بخشنامه شماره 47861/1803 مورخ 24/03/85 در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي يازده رشته شغلي (حسابدار - ذي حساب - بازرس - حسابرس - کارشناس و کاردان امور اداري - کارشناس و کاردان روابط عمومي - مسئول گزينش - کارشناس و کاردان حقوقي)

بخشنامه شماره 6217/63/65 مورخ 3/10/90 در خصوص اعطاي مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي کارکنان دولت شامل دوره هاي عمومي، شغلي، زبان هاي خارجي، فناوري اطلاعات ومهارت هاي هفت گانه از مرکز آموزش مديريت تهران

آموزش هاي تخصصي پيشرفته، تخصصي، عمومي – مهارتي

امروزه نقش آموزش هاي کوتاه مدت در ارتقاء بهره وري نيروي انساني بسيار شاخص مي باشد. آموزش در حوزه هاي پيشرفته و تخصصي از حلقه هاي مفقود آموزش کشوراست. جهاد دانشگاهي واحد کردستان با مطالعه و بررسي دقيق نياز هاي آموزشي اقشار مختلف استان از جمله متخصصين امر، مبادرت به طراحي و اجراي دوره هاي تخصصي پيشرفته و تخصصي در سطح مراکز استان مي نمايد تا بخشي از نياز هاي آموزشي را که بعضا فراگيران مجبوربه تامين آن خارج از استان مي باشند، در داخل استان فراهم نمايد.

در همين راستا، اين نهاد با بهره مندي از تجربيات ارزشمند، کادرآموزشي مجرب و با به کارگيري فناوري روز و استفاده از دستاوردهاي پژوهشي در زمينه آموزشهاي کوتاه مدت فعاليت هاي گسترده و چشمگيري داشته است.

اين فعاليت ها در قالب 7 گروه آموزشي تخصصي : 1) فني و مهندسي2) علوم کامپيوتر 3)کشاورزي و منابع طبيعي 4) فرهنگ و هنر 5) علوم پزشکي 6) علوم انساني7) زبان هاي خارجي ارائه ميگردد. جهاد دانشگاهي واحد کردستان با دارا بودن 8 مرکزآموزشي تخصصي در سطح استان گسترده ترين شبکه آموزش کوتاه مدت در سطح استان را دارامي باشد.

توانمندي ها و فعاليت هاي شاخص :

اجراي دوره هاي آموزشي مصوب تخصصي با ظرفيت بالغ بر 20 هزارنفر در سال

 برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي ويژه کارکنان، دستگاه هاي اجرايي استان، عقد تفاهم نامه و قرارداد با 80 درصد از دستگاههاي اجرايي استان

آدرس مراکز آموزشي جهاد دانشگاهي استان کردستان :

1) سنندج :خیابان صفری پایین تر از چهار راه داخل کوچه آزمایشگاه حسینی نسب - تلفن : 33232255

2) بيجار :خیابان توحید روبروی بانک ملی مرکزی جنب بیمه ایران - تلفن: 38237464

3) ديواندره :خيابان امام، ابتدای 16 متری روبه روي بانک بانک تجارت - تلفن: 38728350

4) سقز :ميدان قدس، ابتداي خيابان فردوسي  - تلفن: 36219124

5) بانه :خیابان شهید حسنی - خیابان سلیمان خاطر - تلفن: 34221604

6) مريوان :ابتدای شهرک شهدا جنب اداره برق - تلفن: 34529956

7) قروه :ميدان اتحاد، خيابان شريعتي، روبه روي بانک ملت - تلفن: 35227314

8) کامياران :چهار راه اصلی جنب بانک ملت شعبه مرکزی - تلفن: 35522273