دسترسی سریع

 

 

آخرین خبرها
عکاسی  پایه و  مقدماتی-
شناخت انواع دوربین
-
 شناخت ساختمان دوربین (اجزای اصلی، سنسور، روش ثبت و ذخیره عکس)

- شناخت انواع لنز

نورسنجی (حساسیت، سرعت شا‌تر و دیافراگم)
-
 فوکوس و عوامل موثر در عمق میدان
-
 نورسنجی: انواع نورسنجی؛ نورسنج دستی؛ خطاهای نورسنج دوربین؛ براکتینگ؛ هیستوگرام؛ جبران نوری
-
 فاصله کانونی لنز و تاثیر فاصله کانونی بر عمق میدان، پرسپکتیو و زاویه دید عکس
-
 فیلتر‌ها
-
 ابزار‌های بزرگنمایی تصویر (لنزهای ماکرو، لنز کلوزآپ، مبدل‌ها، حلقه‌های الحاقی و لنز معکوس)
-
 منابع نور: نور طبیعی - نور مصنوعی - جهت نور، استفاده از نور موجود
 - فلاش: ساختمان فلاش - سرعت همزمانی - فلاش مستقیم و انعکاسی- نور پر کننده - فلاش تاخیری (همزمانی با پرده اول و پرده دوم) - فلاش‌های Stroboscopic - نوردهی با چند فلاش
-
 دمای رنگ و تراز سفیدی
و ...


عملیات: ایمیل | لینک ثابت |